El racó de n'Esther

L'actualitat de la nostra illa, de la nostra comunitat i altres temes d'interés.

Video de precampanya de Zapatero

e.p. | 19 Gener, 2008 17:31

Con Zapatero vuelve a creer en la política, es el nou video de la precampanya electoral del PSOE. Aquest video ens mostra el gran polític i gran persona que és ZP, una persona compromesa amb la societat i que ha fet moltisim per millorar el nostre país. En uns tres mínuts es fa un resum del què ha estat la seva gestió com a president de l'estat espanyol i de tot el que s'ha aconseguit per millorar i aconseguir una societatmés justa i més igualitària per a tots els ciutadans, especialment per als col·lectius menys afavorits. Con Zapatero vuelve a creer en la política, és tot un encert per tornar a aconseguir un bon govern com el que hem tingut en aquesta legislatura. El video el podeu veure a : http://www.youtube.com/psoe

Crisi dins del PP.

e.p. | 17 Gener, 2008 17:44

Dins del PP hi ha crisi, l'exclusió en Gallardón és l'exemple del que ja sabian , que en Rajoy és un lider feble i que no mana dins del seu partit, si no que manan els seus subordinats. Tal vegada aquesta exclusió ha estat per què Gallardón es centrista i això no és vist amb bons ulls al carrer Gènova, tal vegada és que ja estan cercant a qualcú més extrem per ocupar el lloc de en Rajoy tras la seva derrota aquestes eleccions. S'acostan molts de canvis dins del PP, ja veurem com aniran, segur que seràn molt interesants.

El govern del PP va pagar les despeses dels mitins d'en Rajoy.

e.p. | 11 Gener, 2008 18:38

El PP va carregar al Govern Balear les despeses dels mitins d'en Rajoy a Balears del pasat 18 de maig. Entre les despeses que haurem pagat els ciutadans hi ha un dinar a Menorca per a la premsa i la seguretat privada del mitin que en Rajoy va fer a Palma. És vergonyos que ademés de pagar-lis els vicis( Rasputin) també els hem de pagar els actes del seu partit.

L'esglèsia fa campanya electoral.

e.p. | 03 Gener, 2008 16:19

Que l'esglèsia és del PP no és cap novetat,però que ara es dediqui a fer-lis la feina bruta i a fer campanya electoral si que ho és. Ara l'esglèsia católica es dedica a ficar-se amb el govern i a dir beneitades sense sentit com que ara hi ha una recesió dels drets humans, però a quin món viu aquesta gent,si són ells que volen limitar els drets de la gent. Valdria més que deixasin de fer campanya i es dedicasin a controlar les paraules del seus bisbes.

El govern construira 500 habitatges de protecció oficial.

e.p. | 22 Desembre, 2007 18:10

El Govern ahir va aprobar una llei que permetra construir en aquesta legislatura 500 HPO,1250 per any. Aquesta iniciativa és molt bona ja que permetra a molta gent que no pot pagar els preus abusius que hi al mercat tenir una vivenda digna. Ademés també está previst que hi hagin habitatges de lloger a un preu entre 200 i 300 euros com a máxim. Aquesta llei també té com a finalitat acabar amb l'especulació i és una bona solució per acabar amb la problemática de la vivenda que patim a les nostres Illes, ja que l'anterior equip de govern no va fer res al respecte i es va dedicar a afavorir l'especulació.

El PSOE tornarà a guanyar.

e.p. | 14 Desembre, 2007 17:08

Segons varies enquestes televisives el PSOE tornarà a guanyar a les properes eleccions generals, i ademés l'intenció de vot cap al partit socialista augmenta. Aquesta és una molt bona noticia ja que demostra que la gent valora positivament la tasca feta per en José Luís Rodriguez Zapatero i el seu equip de govern. Zapatero ha complit el seu programa electoral i no ha fallat a ningú,ha fet millores importants com la llei de dependència o contra la violencia de gènere,ha apostat pels joves ajudant-los a emancipar-se. Ben segur que ZP tornarà a ser president.

Mes "chappuzas" del PP a les autovies eivessenques.

e.p. | 05 Desembre, 2007 16:02

Està vist i comprobat que la anterior legislatura ha estat la de les "chappuzas" i mai millor dit per què a les autovies d'Eivissa el paviment s'està esfonsant i produeix clots. Es veu que amb les preses( tal i com va pasar a Mallorca en altres projectes) per tenir-les llestes abans de les eleccions, va provocar que es fecin de qualsevol manera,ademés de la mala qualitat dels materials emprats. Ara qui hauria de fer-se càrrec d'aquestes despeses hauria de ser el PP o bé el senyor Matas des de Washigton ,o tal vegada el senyor Matutes,principal artífex de la seva construcció.

Deplorable actuació dels afiliats del PP als actes de repulsa de l'atemptat

e.p. | 04 Desembre, 2007 17:13

No puc entendre l'actitud de la gent, millor dit de la gent del PP, que enlloc de guardar cinc minuts de silenci per comdemnar l'horrible assassitat del guardia civil Raúl Centeno a mans d'ETA,en algunes ciutats començan a insultar als membres del PSOE i a demanar la dimissíó de Zapatero. Què volen fer creure? Què l'atemptat ha estat culpa del Govern? És molt trist que s'aprofitin d'una desgràcia com aquesta per llançar tota la seva artilleria pesada contra ZP i el partit socialista,valdria més que col·laborasin amb el Govern en la política antiterrorista.

Conferència d'Ole Thorson a Eivissa.

e.p. | 27 Novembre, 2007 19:02

El día 23 de novembre Ole Thorson,enginyer de camins,professor de la Universitat Politecnica de Catalunya,director d'Intra,SL,president de l'assossiació Catalunya camina y president de l'assossiació mundial de vianants, va donar una conferència sobre mobilitat sostenible a Eivissa. Thorson és partidari de què per millorar la mobilitat és necessari privilegiar als vianants i als ciclistes,això implica unes voravies amples amb un mínim de tres carrils, és a dir voravies amb una amplaria mínima de tres metres, per què els vianants pugin caminar sense xocar amb arbres,senyals de trànsit. També va dir que s'haurian de fer més carrils bici per què els ciclistes pugin anar tranquilament sense ser atropellats. Respecte al transport públic, a Eivissa hi han pocs buses i hi ha llocs on no hi ha ni marquesina, ni tan sols hi ha un poste que indiqui on s'atura el bus, ademés a les carreteres on hi ha aturades de bus hi hauria d'haver un pas de vianants per què les persones pogin travessar d'una part a l'altre i aquest pas hi hauria d'estar al nivell de sol i no elevat. Una altra questió que va destacar Ole Thorson va ser que els cotxes s'haurian de deixar a un parking i no aparcats al carrer ja que no es poden deixar pertinençes privades al carrer.

L'Espanya impossible d'en Rajoy

e.p. | 25 Novembre, 2007 18:13

M'han enviat un document des de www.masciudadania.es que m'ha parescut molt interesant reproduir aquí. >CON RAJOY ES IMPOSIBLE… UN PAÍS MÁS SOLIDARIO: El partido de Rajoy no votó a favor de la Ley de Dependencia hasta su trámite final. Las comunidades gobernadas por el PP están retrasado su aplicación sistemáticamente. >CON RAJOY ES IMPOSIBLE… LA SOLIDARIDAD FISCAL: El partido de Rajoy defiende la desaparición del Impuesto de Patrimonio y durante sus años de gobierno eran 5 los millones de españoles que no tenían que pagar IRPF. Con el gobierno socialista han dejado de pagar 7 millones de ciudadanos al subir el mínimo exento. >CON RAJOY ES IMPOSIBLE… EL PLENO EMPLEO: El gobierno de Rajoy dejó una tasa de paro de más del 11%. Con el gobierno socialista está situado en el 8%. >CON RAJOY ES IMPOSIBLE… LA PAZ SOCIAL: El gobierno de Rajoy sumó 176 mil horas de huelga. Con el gobierno socialista, tras el Pacto con los Agentes Sociales, España goza del periodo de mayor paz social de la democracia. >CON RAJOY ES IMPOSIBLE… UN SALARIO DIGNO: • El gobierno de Rajoy no subió el Salario Mínimo Interprofesional y lo dejó en 451 euros. El gobierno socialista lo ha elevado a 600 euros, que serán 800 euros la próxima legislatura. Rajoy se ha opuesto, como líder de la oposición, a esta subida. • El gobierno de Rajoy dejó el salario medio de los españoles en 26 mil euros. Con el gobierno socialista, el salario medio es de algo más de 29 mil euros. >CON RAJOY ES IMPOSIBLE… UNOS PRECIOS CONTENIDOS: El gobierno de Rajoy sostuvo una inflación media de 3’3% mientras que el gobierno socialista ha rebajado la media al 3’2%. >CON RAJOY ES IMPOSIBLE… UNA ECONOMÍA FUERTE: El gobierno de Rajoy dejó el crecimiento económico en el 2’9% . El gobierno socialista ha elevado el crecimiento de la economía al 3,8% en el tercer trimestre de 2007. >CON RAJOY ES IMPOSIBLE… UNA ECONOMÍA SANEADA: El gobierno de Rajoy cosechó, año tras año, llamativos déficit presupuestarios. Con el gobierno socialista el superávit es de 13.662 millones de euros. >CON RAJOY ES IMPOSIBLE… UNA CAJA DE LA SEGURIDAD SOCIAL REBOSANTE: El gobierno de Rajoy dejó la caja de la Seguridad Social en 15 mil millones de euros. El gobierno socialista ha elevado el fondo hasta los 45.515 millones de euros. >CON RAJOY ES IMPOSIBLE… UNA JUSTICIA BIEN ATENDIDA: El gobierno de Rajoy creó 500 nuevas plazas de jueces y fiscales frente a las casi 1.100 creadas con el gobierno socialista. >CON RAJOY ES IMPOSIBLE… UNA DEMOCRACIA EN PLENA FORMA: • El gobierno de Rajoy nunca obligó a Aznar a rendir cuentas ante el Senado y lo hizo 100 veces menos que Zapatero ante el Congreso. • El gobierno de Rajoy puso en marcha “cero” Conferencias de Presidentes frente a las 3 organizadas por el gobierno de Zapatero. • El partido de Rajoy se niega a renovar el CGPJ y obstaculiza el funcionamiento del Tribunal Constitucional. >CON RAJOY ES IMPOSIBLE… UNA ESPAÑA ECOLÓGICA: • El partido de Rajoy se fía más “del primo” de su presidente que de todos los informes mundiales que alertan sobre el cambio climático. • El gobierno de Rajoy dedicó al cambio climático 1’4 millones de euros. El gobierno socialista ha invertido casi 167 millones de euros.

El mort de n'Estaràs.

e.p. | 21 Novembre, 2007 16:35

A na Rosa Estaràs li han deixat un mort (tal com ella va dir) ,però el problema és que no l'han deixa't només a ella, si no a tots els ciutadans. Tots patim el mort que ens va deixar en Matas abans de partir cap als EUA. Si n'Estaràs es queixa de la situació que ha quedat el seu partit,els ciutadans de les Illes es queixen de l'estat en que ha quedat la Comunitat Autonóma,l'estat en que es troban els comptes de la Comunitat,els forats que hi han a les Conselleries,el futur hipotecat que tenim i més "pastissos" que van sortint.

L'Ajuntament de Calvià,agència de col·locació pepera.

e.p. | 10 Novembre, 2007 16:12

L'Ajuntament de Calvià s'ha convertit en la major agència de col·locació del PP. El batle Carlos Delgado ja té quasi seixanta assessors, per descomptat que tots estan vinculars al PP. El que no puc entendre és com es poden necessitar tants d'assessors,ademés si cada un d'ells cobra a l'any 70.000 si multiplicam per 58 surt una xifra bastant gran, que segur que els ciutadans de Calvià hauran de pagar mitjantçant pujades d'imposts.

La diferència entre l'esquerra i la dreta.

e.p. | 07 Novembre, 2007 17:20

De vegades xerrant amb la gent m'han dit que no hi diferències entre la dreta i l'esquerra i que tots són iguals. Idò això no és cert, hi han moltes diferències entre l'esquerra i la dreta. La dreta governa a les persones, és a dir imposa la seva voluntat sense escoltar i tenir en compte les opinions dels ciutadans. L'esquerra governa per a les persones,escolta les seves opinions i necessitats i intenta el màxim consens amb els ciutadans. La dreta només es preocupa de treure doblers i de què tot quedi "en familía", mentres que l'esquerra cerca el benestar de la gent, dels ciutadans anónims i fa politiques on priva l'interés general envers del particular, que només beneficia a uns quants priviligiats. Per la dreta els rics han de ser encara més rics mentres que l'esquerra intenta fer d'aquesta una societat més justa i equitativa.

Eivissa tindrà un Consell de la Mobilitat.

e.p. | 04 Novembre, 2007 17:09

Properament l'illa d'Eivissa comtarà amb un Consell de la Mobilitat,que serà un òrgan de participació ciutadana, que desenvoluparà polítiques en materies d'infraestructures i serveis de transport públic. Aquesta iniciativa tan bona ha estat obra del Consell Insular d'Eivissa i ha estat ben rebuda pels diversos colectius que conformaran el Consell de la Mobilitat (taxistes,ecologistes,transportistes,sindicats,ajuntaments,empresaris i veïnats). De fet ja s'ha fet una primera reunió de pressa de contacte.

Zapatero vol un nou sistema de financiació per a Balears.

e.p. | 24 Octubre, 2007 17:00

Zapatero ahir a Palma va garantir el seu compromís per millorar les inversions i la financiació de les nostres Illes. El govern central aposta per un nou model financer i vol que el Govern Balear envii a lles Corts una proposicíó del REB per poder recòixer el dret diferencial de l'insularitat i acabar d'aquesta forma amb la actual perjudicació del sistema actual.
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb